title
Total Commander
 


Used Cars on wincmd.ru
International Phone Cards
Calling Cards International
Total Commander

Системные плагины | Плагины просмотрщика | Архиваторные плагины | Контентные плагины
Расширения MultiArc | Расширения Far2wc | Утилиты | Языковые файлы и меню
Иконки | Разработчикам плагинов | Прочее | Windows PowerPro

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win8x86_1_dan.mnu
wcmd_win8x86_2_dan.mnu
wcmd_win8x86_1_dan.lng
wcmd_win8x86_2_dan.lng
wcmd_win8x86_1_dan.inc
wcmd_win8x86_2_dan.inc
wcmd_win8x86_1_dan.ini
wcmd_win8x86_2_dan.ini
wcmd_win8x86_dan\*.bar
wcmd_win8x86_dan.zip
wcmd_win8x86_dan.txt


wcmd_win8x86_1_dan.mnu og wcmd_win8x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder nжsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8 samt et udvidet "Hjжlp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win8x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fжlles for begge filpaneler. wcmd_win8x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Hшjre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win8x86_1_dan.lng og wcmd_win8x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversжttelse - fшr de bliver officielle i nжste version af TC. Brugen af disse to filer gшr det nemt, at skifte sprog og menu pе en gang med kun et klik - bare vжlg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" i sprogopsжtningen.

wcmd_win8x86_1_dan.inc og wcmd_win8x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win8x86_1_dan.ini og wcmd_win8x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nшdvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8" og "Hjжlp" menupunkterne.

wcmd_win8x86_dan\*.bar er en mappe med en rжkke knappaneler med de samme programmer som "Windows 8" menupunktet samt et knappanel, som viser alle deinterne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8" menupunktet.


wcmd_win8x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsжt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsжtningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjжlp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjжlp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du шnsker at overskrive dem.

Категория: Языковые файлы и меню
Статус: freeware
Автор: Peter H. S. Madsen (petermad)
Добавлен: 1.08.2013
Обновлен: 23.04.2014
Количество скачиваний: 3324


Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version -

История версий

Рейтинги


Ramblers Top100

 
Все о Total Commander © 2001-2012
Идея, программирование, дизайн и поддержка, © Andrei Piasetski